• Професионална SEO оптимизация
  Гарантирани резултати
  On page и off page оптимизация
  Писане на авторско съдържание
  Подобряване и разширяване на вашия сайт
  Мониторинг и известяване за постигнатите резултати
  Предлагане на индивидуално решение в зависимост от вашия бизнес
  Целим дългосрочен успех

Даваме 100% гаранция за постигане на резултат според клауза в договора!

SEO Audit

360 лв.
еднократно

 • Анализ на външните фактори
 • Анализ на вътрешните фактори
 • Проучване на конкуренцията
 • Изготвя се подробен писмен отчет за клиента, придружен с диаграми и графики
Пишете ни Научете повече

SEO Start

480 лв.
на месец

 • Оптимизираме по 20 ниско и средно конкурентни ключови фрази
 • Гарантираме първа страница по 7 от тях
 • Анализ на кода на сайта (до 5 включени подобрения)
 • Писане на статии в блога - до 20 статии
 • Мониторинг на сайта през Goolge Webmaster Tools, както и непрекъснат мониторинг на сайта за достъпност, време за отговор и скорост на зареждане.
 • Препоръчва се за локален бизнес и малки сайтове, които са с малко трафик и при ниска уеб конкуренция.
 • Време за резултат - 8 месеца
Пишете ни

SEO Standart

720 лв.
на месец

 • Оптимизираме по 25 ниско и средно конкурентни ключови фрази и по 5 силно конкурентни
 • Гарантираме първа страница по 9 ниско и средно конкурентни и 1 силно конкурентна
 • Анализ на кода на сайта + извършване на необходимите корекции
 • Изграждане на корпоративен блог + писане на статии в него - до 30 статии
 • Включва SEO услуги, които са изцяло съобразени със спецификите на вашия бизнес и са насочени към дългосрочния успех
 • Препоръчва се за средно големи сайтове при средно и силна конкуренция.
 • Време за резултат - 8 месеца
Пишете ни

Свържете се с нашите маркетингови консултанти чрез формата за запитване или на тел. 0878 161 901 за да обсъдите с тях подходящия за вас пакет услуги.